Industriel vacuumimprægnering

Vakuumimprægnering er en industriel imprægneringsform. Den beskytter træet mod råd og svamp og medvirker samtidig til stabilisering af træet, da imprægneringen tilfører et bindemiddel, der har en vandafvisende effekt. Imprægneringen foregår i et lukket anlæg med minimal udslip til arbejdsomgivelserne.

Fordelene ved vakuumimprægnering:

 • Imprægnering mod skimmel og blåsplint i form af dybdebeskyttelse 
 • Forceret afdampning af opløsningsmiddel på grund af et kraftigt slutvakuum 
 • Mulighed for kontrol og justering af indbringningsmængde 
 • Mulighed for imprægnering af forskellige træsorter (fleksibel procesindstilling) 
 • Sikkerhed for, at alle træstykker er blevet imprægnerede. 
 • God vedhæftning ved efterfølgende overfladebehandling. 

Vakuumimprægneringsprocess
Vacuumimprægneringen foregår i et lukket system. De færdige emner af træ anbringes i behandlingstanken, hvor følgende processer foregår:

 • Forvacuum, hvor luften i cellerne i træet fjernes
 • Væskeindsugning, hvor imprægneringsvæsken suges ind i træet
 • Trykperiode, hvor træemner og imprægneringsvæske sættes under et beskedent overtryk og væsken presses ind i træet
 • Tømning, hvor væsken føres tilbage til beholderen
 • Slut-vacuum, hvor overskydende væske suges ud af træet
 • Udluftning af tanken

Vores imprægneringsanlæg er underlagt Dansk Imprægneringskontrol. 

Væsken
GORI Vac 605 er en opløsningsmiddelbaseret imprægneringsvæske beregnet til industriel behandling af vinduer og døre. Væsken indeholder bindemiddel og aktivstoffer til beskyttelse mod råd og svamp.